DRESSYR

REGLER FÖR JÖNKÖPING HORSE SHOW

KRAFFT 4-års Championat | Dressyr

Öppen för hästar födda 2018. Kvalklasser rids i ”Allmänt intryck för 4-åriga hästar” med programuppläsare. 

Kvalplatser 2022
Sösdala v. 22
Alingsås v. 33 – TDB
Mantorpsryttarna v. 34 – TDB
Stävie v. 35 – TDB
Enköping v. 36 – TDB
Tingsryd v. 36 – TDB

Agria Pony Trophy

Tävlingen är öppen för ryttare t.o.m. 13 år i kategori B och för ryttare tom 18 år i kategori C och D. Ryttare och ponny ska ha svensk tävlingslicens. Ryttare får inte under de senaste 24 månaderna räknat från kvalperiodens startat FEI:s Inledande program eller högre. Kval rids i LB:1.
Kvalplatser 2022
Skalmsta v. 19
Ljungby v. 32
Kungälv v. 36
Flyinge RF v. 37
Luleå v. 37

Agria Star of Tomorrow 5 år

Öppet för 5-åriga hästar, födda 2017, samt 6-åriga fölston födda 2016, såväl svenskfödda som utlandsfödda. Kval rids i ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2017” och ”FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2017”, direktkval minst 76%.

Agria Star of Tomorrow 6 år

Öppet för 6-åriga hästar, födda 2016, såväl svenskfödda som utlandsfödda. OBS! Uppdaterade kvalprocent 2022-09-23. Kval rids i ”FEI:s inledande program för 6-åriga hästar 2017” minst 70 % och i ”FEI:s finalprogram för 6-åriga hästar”, direktkval minst 68 %. Kvalprocent måste vara uppnådd minst två gånger.

Agria Star of Tomorrow 7 år

Öppet för 7-åriga hästar, födda 2015, såväl svenskfödda som utlandsfödda. OBS! Uppdaterade kvalprocent 2022-09-23. Kval rids i ”FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 2018” eller ”FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar 2018” minst 68%. För kval i Msv A:1 2016 minst 62 %. I ”FEI:s Prix S:t Georges 2018” minst 61 %. Kval måste ha uppnåtts minst två gånger.

Volkswagen Young Horses

Följande text är endast i informativt syfte, definitiv formulering
publiceras i TDB.
Klassen är öppet för 8-10-åriga hästar, såväl svenskfödda som utlandsfödda.

1) De 2 högst rankade 8-åriga hästarna (2014) enligt SvRFs ranking per den 25 september 2022. Resultat räknas i Intermédiaire I. Lista med kvalificerade hästar publiceras måndag 3 oktober 2022 på www.jonkopinghorseshow.se. Vid återbud fylls platserna på i turordning efter rankinglistan.
2) De 2 högst rankade 9-åriga hästarna (2013) enligt SvRFs ranking per den 25 september 2022. Resultat räknas i Intermédiaire I. Lista med kvalificerade hästar publiceras måndag 3 oktober 2022 på www.jonkopinghorseshow.se. Vid återbud fylls platserna på i turordning efter rankinglistan.
3) De 2 högst rankade 10-åriga hästarna (2012) enligt SvRFs ranking per den 25 september 2022. Resultat räknas i Intermédiaire I. Lista med kvalificerade hästar publiceras måndag 3 oktober 2022 på www.jonkopinghorseshow.se. Vid återbud fylls platserna på i turordning efter rankinglistan.
4) Arrangören har rätt att dela ut 2 WC till hästar (8-10 år) ridna av svenska eller utländska ryttare.
5) Vid återbud tas nästföljande häst in från rankingen i respektive ålderskategori. Skulle inte platsen fyllas efter återbud på reservlista tillfaller platsen arrangören att dela ut ytterligare WC.