Bifogat finns kompletta listor över kvalificerade J/ YR ekipage till Torstensons Ungdoms Grand Prix 2021.

Ryttare som är kvalificerade med mer än en häst måste välja en häst till Jönköping. Se komplett information i TDB.

Kvalificerade Juniorer

Kvalificerade Young Riders

Frågor

Sylve Söderstrand/ sylve@jumpclub.se

Josephine Sjölin/ josephine@falsterbohorseshow.com